Konfiguracja klienta poczty

Numery portów

Skonfiguruj swój program pocztowy wskazując adres serwera mail.unionteam.pl oraz poniższe porty.

Usługa Port Port SSL
SMTP

587
25 (niezalecany)

465
POP3 110 995
IMAP 143 993

Nazwa użytkownika i hasło

Jako nazwę użytkownika należy używać całego adresu e-mail, np. (j.kowalski@nowa-domena.pl).

Autoryzacja SMTP

Do poprawnego wysyłania poczty wymagane jest włączenie autoryzacji SMTP. W kliencie pocztowym Outlook jest to opcja "Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia" lub w Thunderbird w Kontach pocztowych - Poczta wychodząca - w Edycji konta - należy wybrać Uwierzytelnianie: Normalne hasło.

Brak zaznaczonego uwierzytelniania może powodować przy wysyłce błąd "550 relay not permitted, authentication required".